มูลนิธิชัยพัฒนารับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อจาก SCG

0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

Event : มูลนิธิชัยพัฒนารับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อจาก SCG
Venue : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
Date :  17 April 2020

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

ต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเริ่มด้วยการจัดหาเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทาง การแพทย์ก่อน เพราะบุคลากรทางการแพทย์ เปรียบเสมือนหน่วยหน้าและเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้พระราชทาน ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่โรงพยาบาล  โดยทรงให้จัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล โดยในลำดับแรก ได้พระราชทานแก่โรงพยาบาล 4 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โดยห้องคัดกรองและตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.45 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมายัง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เพื่อรับมอบ ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ เพื่อนำไปพระราชทานแก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา เป็นลำดับแรก ก่อนที่จะพระราชทานไปยังสามโรงพยาบาลที่เหลือต่อไป

ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อที่จะมอบให้นี้ เป็นลักษณะแบบห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย สำหรับใช้ตรวจวินิจฉัย (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ออกแบบเป็นทรงกระบอก แนวตั้งสำหรับผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ห้อง ใช้ระบบปรับความดันอากาศที่สามารถกำหนดก่อนติดตั้งได้ว่า จะให้เป็นห้องความดันลบหรือบวก โดยจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของแพทย์ คือ ความดันลบ เมื่อต้องการตรวจเชื้อ โดยแพทย์อยู่ด้านนอก เหมาะกับการตรวจผู้ป่วย PUI (Patient Under Investigation) สำหรับใช้งานภายในอาคาร ความดันบวก เมื่อต้องการตรวจเชื้อโดยแพทย์อยู่ด้านใน เหมาะกับการใช้งานกับคนไข้นอก (OPD) ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ควรติดตั้งภายนอกอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี โดยอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจากห้องจะถูกกรองผ่านเครื่องกรองเชื้อ โรคระดับ HEPA สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM2.5 PM1 รวมถึงแบคทีเรียและไวรัส จึงปลอดภัยต่อแพทย์และเจ้าหน้าที่ โดย 1 ชุด ประกอบด้วยห้องตรวจเชื้อ จำนวน 3 ห้อง สามารถส่งอุปกรณ์การตรวจผ่านช่องด้านหน้า โดยใช้ระบบ Pass Box ที่เป็นซิป 2 ชั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทางเข้าเป็นซิปรูดสำหรับการเปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน ด้านหน้าเจาะช่องและปิดด้วยพลาสติกใส เพื่อให้แพทย์และพยาบาลมองเห็นและสื่อสารกับผู้ป่วยได้ มีช่องเพื่อสอดมือสำหรับทำหัตถการได้จากทั้งภายในและภายนอกตามการติดตั้งระบบความดันอากาศ อีกทั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก ซึ่งมีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ส่วนในเรื่องของการขนส่งห้องคัดกรองและตรวจเชื้อ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าในประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การให้” โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2447 8585-8 ต่อ 109, 121 และ 259

เสนอโดย
BANGKOK EVENT GUIDE

สื่ออนไลน์ แหล่งรวมรูปภาพ ข่าวสาร งานอีเว้นท์ และสาว ๆ พริตตี้ไทย
โดย ชมรม PHOTO PRETTY CLUB
Website : www.bankokeventguide.com
Facebook : www.facebook.com/bangkokeventguide

เรียบเรียงโดย
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ภาพโดย
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Share.

About Author

Leave A Reply