มูลนิธิชัยพัฒนารับมอบตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทาน ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 พร้อมอุปกรณ์

แก่โรงพยาบาล 16 แห่ง 23 ตู้ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

 

Event : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 พร้อมอุปกรณ์ แก่โรงพยาบาล 16 แห่ง 23 ตู้ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19
Venue : อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Date :  27 April 2020

     ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

     ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิชัยพัฒนาประสานกับ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการจัดสร้างตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ หรือ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” ซึ่งประกอบด้วย ตู้อะคริลิคติดล้อเลื่อน เครื่องฟอกอากาศ HEPA Filter พร้อมที่ฉายรังสี UV-C และถุงมือ 5 กล่อง จำนวน 500 คู่ โดยจะพระราชทานแก่ โรงพยาบาล 16 แห่ง จำนวน 23 ตู้ ซึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้จำนวน 2 ตู้ จึงจะเพียงพอในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 16 แห่งประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลตรัง 2.โรงพยาบาลกระบี่ 3.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 4.โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 5.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 6.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 7.โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น 8.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 9.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 10.โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 11.โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี 12.โรงพยาบาลสมุทรสาคร 13.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 14.โรงพยาบาลนครนายก 15.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี และ 16.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

     โดยในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จะเป็นประธานรับมอบพร้อมทั้งชมการสาธิตการทำงานของ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

“ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” พร้อมอุปกรณ์ นี้ เป็นนวัตกรรมจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีลักษณะเป็นตู้อะคริลิคความดันลบ ใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาล ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ติดตั้งตู้ดังกล่าวไปแล้ว 50 ตู้ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปัจจุบันมีโรงพยาบาลต้องการตู้ดังกล่าว 16 โรงพยาบาล จำนวน 23 ตู้

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ จัดซื้อ ตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ หรือ“ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 16 แห่ง ทั้งนี้ได้ส่งมอบแล้ว จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี บริษัท เดอเบล จำกัด ในเครือกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้ครบและส่งมอบแก่ โรงพยาบาลอีก 8 แห่ง ได้ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้

     ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การให้” โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2447 8585-8 ต่อ 109, 121 และ 259

 

เสนอโดย
BANGKOK EVENT GUIDE

สื่ออนไลน์ แหล่งรวมรูปภาพ ข่าวสาร งานอีเว้นท์ และสาว ๆ พริตตี้ไทย
โดย ชมรม PHOTO PRETTY CLUB
Website : www.bankokeventguide.com
Facebook : www.facebook.com/bangkokeventguide

เรียบเรียงโดย
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ภาพโดย
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Share.

About Author

Leave A Reply