มูลนิธิชัยพัฒนารับมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก-ระบบสื่อสารทางไกล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล แก่ โรงพยาบาล 73 แห่ง

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

Event : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก-ระบบสื่อสารทางไกล แก่โรงพยาบาล 73 แห่ง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
Venue : อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Date :  15 April 2020

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

ต่อมาวันที่ 13 เมษายน 2563   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ จัดซื้อหุ่นยนต์ปิ่นโต CU-RoboCOVID_Pinto และ “กระจก” ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence CU-RoboCovid_Telepresence เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด โดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกนี้ เป็นนวัตกรรมที่จัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และบริษัท โอโบดรอยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และบริษัท Baiya Phytopharm ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิดเพื่อช่วยควบคุมการระบาด Chula Covid-19 Rapid Test Pandemic Control (Hospital) หรือ Test Kit จำนวน 5,000 ชุด แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการ ภายใต้ชื่อ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ร่วมกับโครงการวิจัยการใช้ชุดตรวจโควิดเพื่อช่วยควบคุมการระบาดสำหรับโรงพยาบาล

เสนอโดย
BANGKOK EVENT GUIDE
สื่ออนไลน์ แหล่งรวมรูปภาพ ข่าวสาร งานอีเว้นท์ และสาว ๆ พริตตี้ไทย
โดย ชมรม PHOTO PRETTY CLUB
Website : www.bankokeventguide.com
Facebook : www.facebook.com/bangkokeventguide

เรียบเรียงโดย
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ภาพโดย
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

SHARE.
Share.

About Author

Leave A Reply