การเก็บตัวของ 40 สาวงาม ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่

0


การเก็บตัวของ 40 สาวงาม
ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017

ที่จังหวัดเชียงใหม่

Event : Miss Universe Thailand 2017 contestants stayed in Chiang Mai
Venue : Three King’s Monument and Ched Yot Temple, Chiang Mai
Date : 19 July 2017
Detail : Miss Universe Thailand 2017 contestants stayed in Chiang Mai and did activities such as making VTR to promote the pegeant program and rehearsal for upcoming performance in the final round. In addition, it was also promoting tourism to Chiang Mai.


Miss Universe Thailand 2017 contestants did the activities in Chiang Mai

การประกวด Miss Universe Thailand 2017 เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 จนถึงขณะนี้ได้คัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือ 40 คนเป็นที่เรียบร้อยแลัว และในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2560 บรรดาสาวงามจะเดินทางไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทำวีทีอาร์และสูจิบัตรสำหรับใช้ในการประกวด รวมถึงซักซ้อมและเตรียมการแสดงที่จะเกิดขึ้นในรอบตัดสินต่อไป

สำหรับการเก็บตัวทำกิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017 ณ จังหวัดเชียงใหม่ บรรดาสาวงามจะแต่งการด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาสีสันสดใส เพื่อเดินทางไปยังสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะทำกิจกรรมแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามอันน่าภาคภูมิใจ

ทาง Photo Pretty Club ได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนในการเก็บตัวทำกิจกรรมของสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจ็ดยอด ในช่วงบ่ายของวันที่19 กรกฎาคม 2560 ไปชมได้ตามนี้เลยครับ

ประมวลภาพผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017
ทำกิจกรรม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่










ประมวลภาพผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017 
ทำกิจกรรม ณ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่












Share.

About Author

Leave A Reply